Ako so švihadlom

Čo je to vystuženie na Rýchlejšom švihadle.

  Vystuženie se aplikuje na cca 100cm dĺžky povrazu, približne v polovici povrazu švihadla. Vystuženie nie je viditeľné, ale je cítiť že povraz je v aplikovanej časti ťažší aj mierne tuhší. Na obrázku je bielou šípkou naznačené až kde je provaz vyztužený. Od spodku po šipku je vyztužený a od šipky hore je pôvodný, nevyztužený. Rozdiel mezi hornou a dolnou částou je na pohľad málo vidieť, ale hmotnosť vyztužením stúpla o 50%. Väčšia hmotnosť znamená väčšiu rýchlosť švihania. 

 Vystuzenie

Ako upraviť dĺžku na švihadle Pomalom a Rýchlejšom

 Jednoducho potiahnite za povraz a urobte uzol na inom mieste.

   Obr-a

 Obr-b

Keď si myslíte že vám stačí dĺžka akú ste nastavili, môžete koniec povrazu odrezať.  Potom je nutné koniec povrazu zataviť.

Obr-d

 

Ako upraviť dĺžku na švihadle Rýchlom a Super Rýchlom

Lanko je možné vytiahnuť, zasunúť, do jednej rukoväte 13 - 14 cm. To je spolu 26 - 28 cm na úpravu dĺžky lanka švihadla

Stačí len povoliť skrutku. Doporučujeme a upozorňujeme : nedoťahujte skrutku silno, stačí dotiahnuť tak aby sa lanko poistilo proti pohybu. Za lanko se naťahá kamión. Silným dotiahnutím skrutky si zničíte lanko. 

Keď si myslíte že vám stačí dĺžka akú ste nastavili, môžete koniec lanka odstrihnúť nožnicami na lanko, alebo malou brúskou.

Obr-i

Späť do obchodu